Thailand Business Pages (Thailand trade)

เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ติดต่อเรา

เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
ที่อยู่ : 6/2-3 ถนนจักรพรรดิพงษ์
ต. วัดโสมนัส อ. ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ. กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทรศัพท์ : 02-810-7229,081-423-5656
โทรสาร : 02-810-7229
อีเมลล์ : sales@dextrous.co.th
เว็บไซต์ : www.dextrous.co.th
Contact Now

จำนวนผู้เข้าชม

การตรวจสอบระบบการจ่ายลม

ชื่อสินค้า :การตรวจสอบระบบการจ่ายลม
รหัสสินค้า :MAT003

รายละเอียดสินค้า

 การตรวจสอบ 13  หมวด

 

หมวด

รายการตรวจสอบ

1

ถังพัก (Receiver)

 

1 ถังพักได้รับการตรวจสอบตามอายุ และมีสภาพดีพร้อมใช้งาน

 

2 ระบบการระบายน้าแบบอัตโนมัติ แบบด้วยมือ กระจกส่องดู เกจความดัน

2

ฟังก์ชันการทำงานของปั๊มป์ลม (Compressor)

 

1 การสลับทำงานของปั๊มป์

 

2 การทำงานร่วมกันของปั๊มป์

3

คุณภาพของลม

 

ปริมารคาร์บอนมอนนอกไซด์

 

ความสะอาดของลม

4

ระบบอาฟเตอร์คูลเลอร์

 

1 สภาพการระบายความร้อน

 

2 ความสะอาดและความเรียบร้อยของบริเวณห้องระบบอาฟเตอร์คูลเลอร์

5

ดรายเออร์ (Dryer)

 

1 สภาพการระบายความชื้น

 

2 จุดกลั่นตัว (Dew Point)

 

3 ความสะอาดและความเรียบร้อยของบริเวณดรายเออร์

6

ไส้กรอง (Filter)

 

1 สภาพการใช้งาน (ตามอายุการใช้งาน)

7

ตัวควบคุมแรงดัน (Pressure Regulator)

 

1 สภาพการใช้งาน (ทดลองปรับค่า)

8

สภาพการทำงานและตำแหน่งที่อยู่ของวาล์วระบาย (Relief Valve)

 

1 สภาพพร้อมใช้งานของวาลว์ระบาย

 

2 ตำแหน่งที่อยู่เหมาะสมไม่มีการถูกปิดกั้น

9

ระบบแจ้งเตือน

 

1 ท้องถิ่น (Local)

10

ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ

 

1 ป้ายหรือสัญลักษณ์ของวาล์วแหล่งจ่ายหลัก

 

2 ป้ายหรือสัญลักษณ์ของวาล์วแหล่งจ่ายสำรอง

11

สภาพการทำงานและตำแหน่งที่อยู่ของท่อลมเข้า ( Intake Air )

 

1 ท่อลมเข้าอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานที่ทำงานได้

 

2 ตำแหน่งที่อยู่เหมาะสมไม่มีอากาศพิษ

12

การรั่วซึมบริเวณข้อต่อต่างๆ

 

1 ข้อต่อต่างๆ

13

สภาพแวดล้อมของห้องติดตั้งปั๊มป์และระบบ

 

1 ระบบความมั่นคงปลอดภัยของห้องระบบจ่ายลม (ประตู ล็อก )

 

2 การหมุนเวียนอากาศในห้องระบบจ่ายลม (พัดลมระบายอากาศ)

 

3 ความสะอาดและความเรียบร้อยของบริเวณห้องระบบจ่ายลม

ติดต่อสอบถาม

ส่งข้อความ

*หัวข้อ : ขอข้อมูลสินค้ารหัส MAT003 การตรวจสอบระบบการจ่ายลม
ถึง : เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
*ชื่อบริษัท
*ชื่อ :
*ตำแหน่ง
*เบอร์โทรศัพท์ :
*ที่อยู่ :
*อีเมลล์ :
*ข้อความ :
  กรุณาใส่ตัวอักษรตั่งแต่20 ตัวถึง 5,000 ตัวอักษร