Thailand Business Pages (Thailand trade)

เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ติดต่อเรา

เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
ที่อยู่ : 6/2-3 ถนนจักรพรรดิพงษ์
ต. วัดโสมนัส อ. ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ. กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทรศัพท์ : 02-810-7229,081-423-5656
โทรสาร : 02-810-7229
อีเมลล์ : sales@dextrous.co.th
เว็บไซต์ : www.dextrous.co.th
Contact Now

จำนวนผู้เข้าชม

การตรวจสอบระบบการจ่ายแก๊ส

ชื่อสินค้า :การตรวจสอบระบบการจ่ายแก๊ส
รหัสสินค้า :MAT001

รายละเอียดสินค้า

 การตรวจสอบ 7 หมวด

 

หมวด

รายการตรวจสอบ

1

ท่อแก๊ส

 

1 ท่อแก๊สได้รับการตรวจสอบตามอายุ และสภาพความพร้อมใช้งานของตัวเชื่อมต่อ (Connector) 

 

2 สภาพความพร้อมใช้งานท่อส่งแก๊ส (Cylinder Lead)

2

ฟังก์ชันการทำงานของแมนิโฟลด์

 

1 ชุดแมนิโฟด์ใช้วัสดุที่ถูกต้องตามมาตรฐานของแก๊สนั้นๆ ตามมาตรฐาน CGA

 

2 การสลับทำงานของการจ่ายแก๊สทั้งสองด้าน

3

ระบบแจ้งเตือน

 

1 ท้องถิ่น (Local)

4

ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ

 

1 ป้ายหรือสัญลักษณ์ของวาล์วแหล่งจ่ายแก๊สหลัก

 

2 ป้ายหรือสัญลักษณ์ของวาล์วแหล่งจ่ายแก๊สสำรอง

5

สภาพการทำงานและตำแหน่งที่อยู่ของวาล์วระบาย (Relief Valve)

 

1 สภาพพร้อมใช้งานของวาลว์ระบาย

 

2 ตำแหน่งที่อยู่เหมาะสมไม่มีการถูกปิดกั้น

6

การรั่วซึม

 

1 ข้อต่อต่างๆ

7

สภาพแวดล้อม

 

1 ระบบความมั่นคงปลอดภัยของห้องจ่ายแก๊ส (ประตู ล็อก )

 

2 การหมุนเวียนอากาศในห้องจ่ายแก๊ส (พัดลมระบายอากาศ)

 

3 ความสะอาดและความเรียบร้อยของบริเวณห้องจ่ายแก๊ส

 

4 ความสะอาดและความเรียบร้อยของแมนิโฟด์

ติดต่อสอบถาม

ส่งข้อความ

*หัวข้อ : ขอข้อมูลสินค้ารหัส MAT001 การตรวจสอบระบบการจ่ายแก๊ส
ถึง : เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
*ชื่อบริษัท
*ชื่อ :
*ตำแหน่ง
*เบอร์โทรศัพท์ :
*ที่อยู่ :
*อีเมลล์ :
*ข้อความ :
  กรุณาใส่ตัวอักษรตั่งแต่20 ตัวถึง 5,000 ตัวอักษร