Thailand Business Pages (Thailand trade)

เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ติดต่อเรา

เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
ที่อยู่ : 6/2-3 ถนนจักรพรรดิพงษ์
ต. วัดโสมนัส อ. ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ. กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทรศัพท์ : 02-810-7229,081-423-5656
โทรสาร : 02-810-7229
อีเมลล์ : sales@dextrous.co.th
เว็บไซต์ : www.dextrous.co.th
Contact Now

จำนวนผู้เข้าชม

การตรวจสอบระบบสุญญกาศ

ชื่อสินค้า :การตรวจสอบระบบสุญญกาศ
รหัสสินค้า :MAT002

รายละเอียดสินค้า

 การตรวจสอบ 7 หมวด

 

หมวด

รายการตรวจสอบ

1

ถังพัก (Receiver)

 

1 ถังพักได้รับการตรวจสอบตามอายุ และมีสภาพดีพร้อมใช้งาน

 

2 ระบบการระบายน้าแบบอัตโนมัติ แบบด้วยมือ กระจกส่องดู เกจความดัน

2

ฟังก์ชันการทำงานของปั๊มป์สุญญากาศ

 

1 การสลับทำงานของปั๊มป์

 

2 การทำงานร่วมกันของปั๊มป์

3

ระบบแจ้งเตือน

 

1 ท้องถิ่น (Local)

4

ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ

 

1 ป้ายหรือสัญลักษณ์ของวาล์วแหล่งจ่ายหลัก

 

2 ป้ายหรือสัญลักษณ์ของวาล์วแหล่งจ่ายสำรอง

5

สภาพการทำงานและตำแหน่งที่อยู่ของท่อระบายลมออก ( Exhuast )

 

1 ท่อระบายอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานที่ทำงานได้

 

2 ตำแหน่งที่อยู่เหมาะสมไม่มีการถูกปิดกั้น

6

การรั่วซึมบริเวณข้อต่อต่างๆ

 

1 ข้อต่อต่างๆ

7

สภาพแวดล้อมของห้องติดตั้งปั๊มป์และระบบ

 

1 ระบบความมั่นคงปลอดภัยของห้องระบบสุญญากาศ (ประตู ล็อก )

 

2 การหมุนเวียนอากาศในห้องระบบสุญญากาศ (พัดลมระบายอากาศ)

 

3 ความสะอาดและความเรียบร้อยของบริเวณห้องระบบสุญญากาศ

 

ติดต่อสอบถาม

ส่งข้อความ

*หัวข้อ : ขอข้อมูลสินค้ารหัส MAT002 การตรวจสอบระบบสุญญกาศ
ถึง : เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
*ชื่อบริษัท
*ชื่อ :
*ตำแหน่ง
*เบอร์โทรศัพท์ :
*ที่อยู่ :
*อีเมลล์ :
*ข้อความ :
  กรุณาใส่ตัวอักษรตั่งแต่20 ตัวถึง 5,000 ตัวอักษร