Thailand Business Pages (Thailand trade)

เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ติดต่อเรา

เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
ที่อยู่ : 6/2-3 ถนนจักรพรรดิพงษ์
ต. วัดโสมนัส อ. ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ. กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทรศัพท์ : 02-810-7229,081-423-5656
โทรสาร : 02-810-7229
อีเมลล์ : sales@dextrous.co.th
เว็บไซต์ : www.dextrous.co.th
Contact Now

จำนวนผู้เข้าชม

การตรวจสอบระบบแจ้งเตือน

ชื่อสินค้า :การตรวจสอบระบบแจ้งเตือน
รหัสสินค้า :MAT004

รายละเอียดสินค้า

 การตรวจสอบ หมวด

 

หมวด

รายการตรวจสอบ

1

ตำแหน่งที่อยู่  (Location)

 

1 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบสามารถมองเห็นและรับรู้ได้โดยสะดวก

2

ฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์ (Alarm Terminal)

 

1 การแจ้งเตือนที่ความดันต่ำ

 

2 การแจ้งเตือนที่ความดันสูง

3

สัญญาณต่างๆ (Signal)

 

1 เสียง

 

2 การแสดงผลต่างๆ

4

สภาพแวดล้อมของอุปกรณ์

 

1 ความสะอาดภายใน ภายนอก

 

ติดต่อสอบถาม

ส่งข้อความ

*หัวข้อ : ขอข้อมูลสินค้ารหัส MAT004 การตรวจสอบระบบแจ้งเตือน
ถึง : เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
*ชื่อบริษัท
*ชื่อ :
*ตำแหน่ง
*เบอร์โทรศัพท์ :
*ที่อยู่ :
*อีเมลล์ :
*ข้อความ :
  กรุณาใส่ตัวอักษรตั่งแต่20 ตัวถึง 5,000 ตัวอักษร